House of t-shirts - danmarks mest bæredygtige tekstiltrykkeri

De 17 verdensmål

Vi tilslutter os helt og fuldt verdensmålene for en bæredygtig klode, som FN’s 193 medlemslande enstemmigt tiltrådte i 2015, mens den hidtil eneste dansker, Mogens Lykketoft, var formand for FN’s Generalforsamling. 

Verdensmålene er nøglen til en bedre fremtid, så vi kan være bekendt at give kloden videre til vore børn og børnebørn. Det er det hidtil eneste samlede bud på løsning af denne verdens problemer, fra klimaforandringer, fattigdom, konflikt, naturkatastrofer og andet, der lægger lande eller regioner øde og forårsager stadig større folkevandringer af mennesker på flugt fra konflikt og fattigdom – meget mere om det her

Vi indtænker verdensmålene i produktionen og hverdagen på House of T-shirts. Vi har fx afskaffet vores gamle gasovn til tørring af tekstiler og lufttørrer nu i stedet. Eneste kemikalie, vi anvender i produktionen er den GOTS-certificerede, vandbaserede pre-treatment væske, som gør tekstil klar til at modtage tryk. Vi får udelukkende el fra vindmølleenergi. Vi forbedrer løbende produktionen for at nedbringe og forebygge negativt aftryk på omgivelserne, alt sammen i overensstemmelse med Verdensmålene. GOTS-certificeringen, som vi er særligt stolte over, er også led i denne proces. 

Hverdagen

I det små og hverdagsagtige bruger vi ingen former for engangsservice, når vi byder på kaffe og spiser frokost. Alle vore rengøringsmidler er økologiske.

Læs mere om FN's verdensmål

Your cart is empty
Search

Select Currency

{CC} - {CN}