Generelt

Din kontrakt enhed ved alle bestillinger i forbindelse med denne online forretning, er Tekstiltrykkeriet Aps af 14/8 2018, Danmark. Efterfølgende "benævnt" House of t-shirts.

Samtlige leverancer fra House of t-shirts til kunden, sker på grundlag af nedenstående generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Disse betingelser danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem House of t-shirts og kunden og gælder som accepteret for hele forretningsforbindelsens varighed. Købers betingelser, der er i strid med, eller afviger fra disse betingelser, er kun bindende, hvis House of t-shirts har accepteret disse skriftligt.

Ansvar for online vare

På House of t-shirts platform er der to typer shops til rådighed. For det første, en shop, der udformes og drives af House of t-shirts selv. Det drejer sig om følgende shops House of t-shirts workshop (B to B), My green t-shirt, 1962, JAFT, Bulls eye, Ree Funk og IVAN A, disse er "House of t-shirts egne shops" som House of t-shirts selv står for og er ansvarlig for. For det andet, butikker, der udformes og drives af uafhængige butiksindehavere („partner-shops“). Du kan få vist oplysninger om den pågældende indehaver af en shop i bunden af hver i den pågældende shops forside.

House of t-shirts er ansvarlig for de artikler og motiver der tilbydes i en af „House of t-shirts egne shops“ og for alt layout på siden.

Den enkelte shop indehaver i en „partner-shop“ er alene ansvarlig for shoppens tilbudte artikler og motiver samt for shoppens indretning og for markedsføringen af de udbudte artikler. House of t-shirts tager udtrykkeligt ikke ejerskab til indhold lagt ud af shop indehaveren, specielt i tilfælde, hvor disse ikke er i overensstemmelse med reglerne i disse generelle forretningsbetingelser og/eller regler i generelle forretningsbetingelser for partnere. Dette gælder især med henblik på butiksindehaverens manglende overholdelse af forpligtelsen til, udelukkende at anvende disse generelle forretningsbetingelser fra House of t-shirts over for slutkunden.

Indgåelse af aftalen

De "tilbud" der findes på webstedet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos House of shirts.

Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på Internettet, giver kunden et bindende tilbud på indgåelse af en købsaftale, i forhold til en bearbejdelse kontrakt. Før en endelig afsendelse, har kunden mulighed for at kontrollere sine indtastede data og, i givet fald, korrigere dem på en oversigtsside.

House of t-shirts sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt. Mulige krængninger af tredjemands rettigheder er allerede afkrydset af kunden tidligt i designprocessen, House of t-shirts tager ikke stilling til hvorvidt kunden har ophavs rettigheder eller tilladelse hertil. Ansvaret påhviler ene og alene kunden selv.

 

 

GENERELT

Din kontrakt enhed ved alle bestillinger i forbindelse med denne online forretning, er Tekstiltrykkeriet Aps af 14/8 2018, Danmark. Efterfølgende "benævnt" House of t-shirts.

Samtlige leverancer fra House of t-shirts til kunden, sker på grundlag af nedenstående generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Disse betingelser danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem House of t-shirts og kunden og gælder som accepteret for hele forretningsforbindelsens varighed. Købers betingelser, der er i strid med, eller afviger fra disse betingelser, er kun bindende, hvis House of t-shirts har accepteret disse skriftligt.

ANSVAR FOR ONLINE VARE

På House of t-shirts platform er der to typer shops til rådighed. For det første, en shop, der udformes og drives af House of t-shirts selv. Det drejer sig om følgende shops House of t-shirts workshop (B to B), My green t-shirt, 1962, JAFT, Bulls eye, Ree Funk og IVAN A, disse er "House of t-shirts egne shops" som House of t-shirts selv står for og er ansvarlig for. For det andet, butikker, der udformes og drives af uafhængige butiksindehavere („partner-shops“). Du kan få vist oplysninger om den pågældende indehaver af en shop i bunden af hver i den pågældende shops forside.

House of t-shirts er ansvarlig for de artikler og motiver der tilbydes i en af „House of t-shirts egne shops“ og for alt layout på siden.

Den enkelte shop indehaver i en „partner-shop“ er alene ansvarlig for shoppens tilbudte artikler og motiver samt for shoppens indretning og for markedsføringen af de udbudte artikler. House of t-shirts tager udtrykkeligt ikke ejerskab til indhold lagt ud af shop indehaveren, specielt i tilfælde, hvor disse ikke er i overensstemmelse med reglerne i disse generelle forretningsbetingelser og/eller regler i generelle forretningsbetingelser for partnere. Dette gælder især med henblik på butiksindehaverens manglende overholdelse af forpligtelsen til, udelukkende at anvende disse generelle forretningsbetingelser fra House of t-shirts over for slutkunden.

INDGÅELSE AF AFTALEN

De "tilbud" der findes på webstedet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos House of shirts.

Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på Internettet, giver kunden et bindende tilbud på indgåelse af en købsaftale, i forhold til en bearbejdelse kontrakt. Før en endelig afsendelse, har kunden mulighed for at kontrollere sine indtastede data og, i givet fald, korrigere dem på en oversigtsside.

House of t-shirts sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt. Mulige krængninger af tredjemands rettigheder er allerede afkrydset af kunden tidligt i designprocessen, House of t-shirts tager ikke stilling til hvorvidt kunden har ophavs rettigheder eller tilladelse hertil. Ansvaret påhviler ene og alene kunden selv.

 

 

Your cart is empty
Search

Select Currency

{CC} - {CN}