GENERELT

Din kontrakt enhed ved alle bestillinger i forbindelse med denne online forretning, er Tekstiltrykkeriet Aps af 14/8 2018, Danmark. Efterfølgende "benævnt" House of T-shirts.

Samtlige leverancer fra House of T-shirts til kunden, sker på grundlag af nedenstående generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Disse betingelser danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem House of T-shirts og kunden og gælder som accepteret for hele forretningsforbindelsens varighed. Købers betingelser, der er i strid med, eller afviger fra disse betingelser, er kun bindende, hvis House of T-shirts har accepteret disse skriftligt.

ANSVAR FOR ONLINE VARE

På House of T-shirts platform er der to typer shops til rådighed. For det første, en shop, der udformes og drives af House of T-shirts selv. Det drejer sig om følgende shops House of T-shirts workshop (B to B), My Green T-shirt, 1962, JAFT, Bulls Eye, Ree Funk og IVAN A, disse er "House of T-shirts egne shops" som House of T-shirts selv står for og er ansvarlig for. For det andet, butikker, der udformes og drives af uafhængige butiksindehavere („partner-shops“). Du kan få vist oplysninger om den pågældende indehaver af en shop i bunden af hver i den pågældende shops forside.

House of T-shirts er ansvarlig for de artikler og motiver der tilbydes i en af „House of T-shirts egne shops“ og for alt layout på siden.

Den enkelte shop indehaver i en „partner-shop“ er alene ansvarlig for shoppens tilbudte artikler og motiver samt for shoppens indretning og for markedsføringen af de udbudte artikler. House of T-shirts tager udtrykkeligt ikke ejerskab til indhold lagt ud af shop indehaveren, specielt i tilfælde, hvor disse ikke er i overensstemmelse med reglerne i disse generelle forretningsbetingelser og/eller regler i generelle forretningsbetingelser for partnere. Dette gælder især med henblik på butiksindehaverens manglende overholdelse af forpligtelsen til, udelukkende at anvende disse generelle forretningsbetingelser fra House of T-shirts over for slutkunden.

INDGÅELSE AF AFTALEN

De "tilbud" der findes på webstedet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos House of T-shirts.

Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på Internettet, giver kunden et bindende tilbud på indgåelse af en købsaftale, i forhold til en bearbejdelse kontrakt. Før en endelig afsendelse, har kunden mulighed for at kontrollere sine indtastede data og, i givet fald, korrigere dem på en oversigtsside.

House of T-shirts sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt. Mulige krængninger af tredjemands rettigheder er allerede afkrydset af kunden tidligt i designprocessen, House of T-shirts tager ikke stilling til hvorvidt kunden har ophavs rettigheder eller tilladelse hertil. Ansvaret påhviler ene og alene kunden selv.

Your cart is empty
Search

Select Currency

{CC} - {CN}